Contributie

Het verenigingsjaar start op 1 juli. Voor nieuwe leden wordt de contributie berekend vanaf de inschrijvingsdatum.

Voor de leden die de contributie NIET via automatische incasso betalen, stuurt de penningmeester in de maand augustus een rekening, welke binnen 14 dagen dient te worden betaald.

Voor nieuwe leden zal tevens eenmalig een bedrag aan inschrijfgeld à €7,50 worden geheven. Indien er niet per incasso wordt betaald, wordt er €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Voor alle bestaande leden vindt de contributie plaats in september en januari, beide keren voor de helft.

 

 

Contributie seizoen 2017-2018

Jeugd t/m 13 jaar 83,00
van 14 t/m 18 jaar 95,00
Senioren 19 jaar en ouder 150,00
Trainingsgeld competitiespeler 50,00

 

Opzeggen lidmaatschap, adres/ telefoon/ email wijzigingen

Wijzigingen in of opzegging van lidmaatschap kunnen alleen schriftelijk of via e-mail gedaan worden. Het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het verenigingsjaar, 30 juni. Een opzegging dient voor 1 juli in het bezit te zijn van de vereniging.

e-mail ledenadministratie@bvnop.nl
schriftelijk Vrijheidsplaat 64
8303 KG EMMELOORD