Spelregels

Het  speelveld   bij  badminton ziet er als volgt uit:

 

speelveld

 

Voor  het enkelspel gelden  de binnenste    zijlijnen en de achterste achterlijn (lang/smal).

De service is diagonaal en moet op of over de servicelijn komen. 

Voor  het  dubbelspel  gelden alle  buitenste   lijnen. 

Voor de service geldt hierbij extradat het achterste vak uit is (over de achterste serveerlijn). 

 

Partijen

Het badminton kent in wedstrijdvorm vijf onderdelen:·   

Dames enkel spel (DE)·       

Heren enkel spel (HE)·       

Dames dubbel spel (DD)·       

Heren dubbel spel (HD)·       

Gemengd dubbel spel (GD) 

 

Toss

 Voordat een spel begint is er een loting (toss).

Wie deze toss wint moet een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:       

Eerst serveren of eerst de service ontvangen.       

Het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant. 

De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden.

Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest de kant van het veld waarop hij of zij begint.

 

Service

 De service is heel belangrijk bij badminton.  

Een service is goed als:       

deze onderhands geslagen wordt, met de forehand of met de backhand.  

Onderhands:

* wanneer het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar is beneden de gehele hand van de speler en de 

   shuttle beneden het middel geraakt wordt.                          

* deze diagonaal in het juiste vak wordt gespeeld.        

* de serveerder niet op of tegen de lijnen staat       

* de serveerder met beide voeten op de grond staat 

 

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak; bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. 

Service enkelspel ·    I

n één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden.   

Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en krijgt deze een punt.       

In één servicebeurt kan één punt worden verdiend, voor jezelf of voor de tegenstander.

Scoort de tegenstander, dan krijgt deze de service. 

 

Service dubbelspel

Ieder team heeft één servicebeurt. Na de servicewissel serveert degene die in de vorige eigenserveerbeurt niet serveerde. 

Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker.

In één servicebeurt kan één punt worden verdiend, voor het eigen team of de tegenstander. Scoort de     tegenstander, dan wisselt de service naar de tegenpartij.  

Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt. 

 

Telling
Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem. De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30.

Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.  

 

Je scoort een punt als  …·       

* als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat.       

* als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat.       

* als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is.       

* als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.       

* als de tegenstander een servicefout maakt. J

 

e krijgt een punt tegen als …·       

* de shuttle binnen je speelveld op de grond valt.       

* de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt.

* je in het net slaat.       

* je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.       

* je een servicefout maakt.       

* een speler de shuttle met zijn lichaam raakt.       

* een speler het net aanraakt, voor de shuttle op de grond gevallen is.       

* een speler op een lijn staat bij het serveren (voetfout).       

* een speler serveert voordat de tegenspeler klaarstaat.       

* een speler serveert en het blad komt boven het middel voordat de shuttle het blad verlaten heeft.       

* een speler serveert en de shuttle raakt het blad boven de hand waarmee de speler serveert. 

 

Een let is:
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt). 

Wisselen van speelhelft gebeurt:      

* na afloop van de eerste game·       

* voor het begin van de derde game (indien deze wordt gespeeld) en       

* in de derde game, zodra een der partijen 11 punten heeft gescoord.