Benodigdheden

Wanneer u of jij komt proefspelen dan hoef je alleen maar sportkleding en sportschoenen mee te nemen. Een racket en shuttles kun je gebruiken van de club.

Racket en shuttles

Pas als je besluit lid te worden zal je zelf een racket moeten aanschaffen. In de meeste sportzaken kunt u voortreffelijke rackets kopen. De shuttles worden door de club geleverd en blijven eigendom van de vereniging.

Aan het begin van elke speelavond wordt er een nieuwe shuttle op iedere baan gelegd. Mocht de shuttle kapot zijn, dan kan een nieuwe shuttle gevraagd worden bij een van de bestuursleden. Oude shuttles dienen bewaard te blijven en kunnen in de daarvoor bestemde bak gedeponeerd worden, zodat er nog mee getraind kan worden. Kapotte en onspeelbare shuttles moeten weggegooid worden bij het opruimen van de zaal.

Kleding

Er gelden voor recreatiespelers geen speciale eisen ten aan zien van de kleding met uitzondering van het schoeisel. De zaalschoenen mogen niet voorzien zijn van zolen die afgeven. Alleen competitiespelers dienen tijdens de competitiewedstrijden een “clubshirt” te dragen. De clubshirts (verplicht voor competitiespelers en vrij voor recreanten) zijn verkrijgbaar via één van de bestuursleden.

 

  • Verlies en/of diefstal

Achterlaten van (kostbare) spullen in de kleedkamers is geheel voor eigen risico. Noch de Badminton Vereniging Noordoostpolder, noch de eigenaar van de sporthal kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of diefstal.